Przejście do sekcji:

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej ( menu tematyczne: ogłoszenia) oraz na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ( www.bydgoszcz.uw.gov.pl), umieszczona została informacja nt. Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów, realizowanych w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Do udziału w konkursie  zostały zaproszone jednostki samorządu terytorialnego, jak również organizacje pozarządowe, a także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby  zainteresowane udziałem w konkursie  proszone są o zapoznanie się z treścią  umieszczonej informacji, która w sposób szczegółowy opisuje zasady  przyznania dotacji.

Uwaga! 

 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 27 lutego 2014r.  

  • autor: GOPS

Wróć