Przejście do sekcji:

Aktualności

MOBILNY PUNKT PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO W NASZEJ GMINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej wspólnie z Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej organizuje Mobilny Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla gminy Zławieś Wielka oraz cykl szkoleń „Prawo i Obywatel”. Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego realizowany jest w ramach projektu pt.: Interdyscyplinarne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego, realizowanego przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w partnerstwie publiczno-społecznym z tut. Ośrodkiem pomocy społecznej.

Poradnictwo świadczone będzie bezpośrednio podczas dyżurów w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej przy ulicy Słonecznej 28. Kolejny dyżur już dziś 19 kwietnia 2013r. ( piątek ) od godziny 14:00 do godziny 18:00. Osoby zainteresowane mogą również w tej sprawie kontaktować się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej pod numerem telefonu (56) 674-39-66. Nadmienia się, że projekt taki realizowany jest również dla mieszkańców Torunia, powiatu aleksandrowskiego, powiatu toruńskiego i cieszy się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa wszystkich mieszkańców naszej gminy.

  • autor: GOPS Zławieś Wielka

Wróć