Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja GOPS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że od m-ca stycznia br. uruchomiono nową formę pomocy na rzecz podopiecznych w postaci usług opiekuńczych.

W uchwale Nr XIV/92/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania  zawarta jest m.in. tabela odpłatności za usługi opiekuńcze.

 

 

W załączeniu:

uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r.

 

  • autor: GOPS

Wróć