Przejście do sekcji:

Aktualności

MOBILNY PUNKT PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO W NASZEJ GMINIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej wspólnie z Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej  organizuje Mobilny Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla gminy Zławieś Wielka oraz cykl szkoleń „Prawo i Obywatel”.

Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego realizowany jest w ramach projektu pt.: Interdyscyplinarne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie  zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego,

realizowanego przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w partnerstwie publiczno-społecznym z tut. Ośrodkiem pomocy społecznej. 

Poradnictwo świadczone będzie bezpośrednio podczas dyżurów w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej przy ulicy Słonecznej 28.

Pierwsze spotkanie na którym  mieszkańcy gminy Zławieś Wielka  mogli skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, socjalnego świadczone odbyło się  podczas dyżuru  w dniu 5 listopada 2012r. Kolejny taki dyżur zaplanowano na dzień 10 grudnia 2012r. ( poniedziałek ) od godziny 13ºº do godziny 17ºº.

Osoby zainteresowane mogą również w tej sprawie kontaktować się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej pod numerem telefonu (56) 674-39-66. 

Nadmienia się , że projekt taki realizowany jest również dla mieszkańców Torunia, powiatu aleksandrowskiego, powiatu toruńskiego i cieszy się dużym zainteresowaniem społeczeństwa.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa wszystkich mieszkańców naszej gminy. 

 

                       

GOPS Zławieś Wielka

  • autor: GOPS

Wróć