Przejście do sekcji:

Aktualności

INFORMACJA GOPS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że dla osób zakwalifikowanych  do pomocy dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu PEAD będą wydawane produkty żywnościowe w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzysku ,  w następującej kolejności :

 

1) w  dniu 14 listopada  2012r. ( środa  ) w godzinach od 8ºº do 14ºº dla beneficjentów sołectw : Rozgarty, Błotka, Przysiek, Górsk, Smolno, Zarośle Cienkie, Czarne Błoto, Cegielnik, Stary Toruń ; 

 

2) w dniu 15 listopada  2012r. (  czwartek ) w godzinach od 11ºº do 16ººdla beneficjentów sołectw : 

    Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Gutowo,  Pędzewo,

    Rzęczkowo, Czarnowo ;

 

3) w  dniu 16 listopada  2012r. ( piątek  ) w godzinach od 8ºº do 14ºº dla beneficjentów sołectw : 

   Siemoń, Cichoradz, Skłudzewo, Gierkowo, Łążyn,     

   Toporzysko .

  • autor: GOPS

Wróć