Przejście do sekcji:

Aktualności

Informacja dotycząca terminu wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy Zławieś Wielka uprzejmie informuje, iż wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc czerwiec 2012r. zostaną zrealizowane w następujących dniach:

  • 21 czerwca 2012r. - dla osób z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter A - Loraz dla wszystkich osób, dla których wypłaty są realizowane w formie przelewu bankowego;
  • 22 czerwca 2012r. - dla osób z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter Ł – R ;
  • 25 czerwca 20112. - dla osób z nazwiskami rozpoczynającymi się od liter S - Ź.

Świadczenia w formie gotówkowej wypłaca Bank Spółdzielczy w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:00.

Przypominamy również o obowiązku terminowego odbioru świadczeń.

Wróć