Przejście do sekcji:

Aktualności

Powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne.

 

Zarządzeniem Wójta Gminy Zławieś Wielka Nr 7/2011 z dnia 18 marca 2011r. powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny w gminie Zławieś Wielka w składzie :

 

  1. Robert Swiontek Brzezinski dyrektor Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej;
  2. Małgorzata Jaśkiewicz dyrektor Zespołu Szkół w Rzęczkowie;
  3. Bogumiła Pierzgalska-Marcykiewicz dyrektor Zespołu Szkół w Górsku,
  4. Jarosław Sobczak dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysieku;
  5. Bogusław Ziółkowski dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie;
  6. Grażyna Ciechowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemoniu;
  7. Joanna Michalska dyrektor Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej;
  8. Grażyna Krystosiak przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złejwsi Wielkiej;    
  9. Cezary Woźniak dzielnicowy dzielnicy nr 41 w Złejwsi Wielkiej Komendy Policji w Chełmży,

10.Janina Babiarz pielęgniarka środowiskowa;

11.Róża Sobczak-Małecka kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Toruniu;

12.Ewa Słupska-Zając kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Toruniu;   

13.Magdalena Patyk pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy   

     Społecznej w Złejwsi Wielkiej;   

14.Aldona Michalska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej

     w Złejwsi Wielkiej.

    

Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Surdykę wybrano przewodniczącego GZI Magdalenę Patyk pracownika socjalnego GOPS w Złejwsi Wielkiej, zastępcę przewodniczącego Joannę Michalską dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej oraz sekretarza Grażynę Ciechowską dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemoniu.

Wróć