Przejście do sekcji:

Aktualności

Apel – pomoc dla bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej apeluje do mieszkańców gminy Zławieś Wielka o aktywne włączenie się w niesienie pomocy na rzecz osób bezdomnych którym w szczególny sposób mogą zagrozić negatywne skutki zimy.
Okres zimy niesie za sobą liczne zagrożenia dla osób pozbawionych możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.   
Są to przede wszystkim osoby pozbawione dachu nad głową i ciepłego posiłku. Prosimy o sygnalizowanie występowania zagrożeń życia i zdrowia dla osób bezdomnych  przebywających na terenie tut. gminy, poniższym jednostkom :

1)    GOPS w Złejwsi Wielkiej
     ul. Słoneczna 28,
     tel. 56 674-39-66
         w godz. od 7ºº do 15ºº w poniedziałek, środę, czwartek, piątek
         oraz w godz. od 8ºº do 16ºº we wtorek.
         

2)    Komisariat Policji w Chełmży
     u. Sądowa 2,
     tel. 56 675-19-00
          56 675-19-11    


3)  Numer alarmowy 112

              


                    Pracownicy GOPS
                                     Zławieś Wielka
 

Wróć