Przejście do sekcji:

jezyk angielski

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROWADZI p. DOROTA BIESIADA
WDK

 

Zajęcia językowe prowadzone są dla różnych grup wiekowych. Dzieci, młodzież i dorośli mają okazję do zdobycia lub doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Dobór technik nauczania dostosowany jest do wieku uczestników zajęć, ich możliwości i poziomu znajomości języka. W przypadku dzieci nauka języka obcego odbywa się poprzez zaangażowanie w zabawę – stąd gry językowe, wierszyki i piosenki. Osoby dorosłe rozwijają kompetencje służące do praktycznego posługiwania się językiem angielskim w rożnych życiowych sytuacjach. Scenki odgrywane na zajęciach, mini-wywiady, ankiety i komunikacyjne gry językowe są okazją do wypowiadania się w języku angielskim. Dbałość o gramatyczną i fonetyczną poprawność nie przesłania nadrzędnego celu – komunikowania się  in English gdziekolwiek się znajdziemy – w podróży, w restauracji czy na zakupach.