Przejście do sekcji:

O NAS

GMINNY OŚRODEK KULTURY i SPORTU W ZŁEJWSI MAŁEJ

Animacją życia kulturalnego w gminie zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który powstał w 1990 roku jako placówka metodyczna, tworząca i rozwijająca wszelkie formy działalności kulturalno-oświatowej. Działalność merytoryczna ukierunkowana jest na organizację konkursów, wystaw, koncertów, pracę kół zainteresowań oraz imprez masowych o charakterze kulturalno-sportowym.


Chcąc wyjść naprzeciw zdolnościom i pasjom artystycznym, nasza placówka proponuje dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zajęcia w sekcjach kulturalno-oświatowych.
Celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i sporcie.


Właśnie w naszym Domu młodzi realizują siebie poprzez sztukę, rozwijają swoje zainteresowania, kształtują osobowość, stając się wyczulonymi na piękno i wrażliwymi na drugiego człowieka. GOKiS, to miejsce sprzyjające rozwojowi talentów, odkrywaniu siebie, nawiązywaniu kontaktów, przygotowującym społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze, czytelnictwie, rekreacji i sporcie.


Wszelkie przedsięwzięcia prowadzone są wspólnie z samorządem, placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz sponsorami, ponieważ wierzymy, że im więcej osób i instytucji włączonych jest w opracowanie, sfinansowanie i realizację programu, tym większe jest prawdopodobieństwo jego powodzenia. Chcemy łączyć tradycję z nowoczesnością, naukę z przyjemnością, a rozwój indywidualny z ideą wspólnoty rodzinnej i sąsiedzkiej.
Aby więcej się o nas dowiedzieć, zapraszamy w nasze progi. Jesteśmy otwarci na Państwa ciekawe pomysły.