Przejście do sekcji:

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo,Toporzysko

ZP34/34/2009 ogłoszenie wyników

 

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 03.11.2009r. wPrzetargu Nieograniczonym  ZP 34/34/09 wybrano ofertę:

Zakładu Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotówna

na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Toporzysko, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo za kwotę 5 216 428,15 zł z VAT Słownie: pięćmilionówdwieścieszesnaścietysięcyczterystadwadzieściaosiem 15/100 z podatkiem VAT
W/w wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę. Za kryterium cena w/w firma otrzymała 100,00pkt.

 

 

 

Informuje się, że w Przetargu ofertę złożyły firmy:

 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Sp. Zo.o. „ALFA”, 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 300, za kryterium cena otrzymało 69,89 pkt
 2. Zakład Usług WOD-BUD, Zdzisław kliński Nasięgniewo k. Włocławka 87-811 Fabianki, za kryterium cena otrzymało  96,63pkt
 3. PEKUM Spółka Zo.o., 87-100 Toruń, ul. Batorego 44, za kryterium cena otrzymał 81,06pkt
 4. Konsorcjum – Lider Joka Sp. zo.o. Puck, ul. Kopernika 4, za kryterium cena otrzymało 57,93 pkt
 5. „WIMAR Sp. zo.o., ul. Dadrzeczna 34, 86-010 koronowo, za kryterium cena otrzymało76,64 pkt
 6. Konsorcjum – Lider Zakład Instalacyjno – Sanitarny 88-210 Dobre, ul. Leśna 8, za kryterium cena otrzymało 87,16 pkt
 7. Rollstick – Toruń Sp. zo.o. 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 34, za kryterium cena otrzymało 88,21 pkt
 8. Konsorcjum – lider Dekpol Sp. zo.o. ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, za kryterium cena otrzymało 91,67 pkt
 9. Alstal Grupa Budowlana Sp. zo.o. Jacewo 76, 88-100 Inowrocław, za kryterium cena otrzymało 50,54 pkt
 10. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR Sp. zo.o., ul. Smoleńska 17 85-833 Bydgoszcz, za kryterium cena otrzymało 71,51
 11. Konsorcjum Lider Zakład Usług Wodno –Wodociągowych, ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica, za kryterium cena otrzymało 96,40 pkt
 12.  Wielobranżowy Zakład Usługowo – produkcyjno handlowy Mirosław Rychlik, Nowe Dabie 89-210 Łabiszyn, za kryterium cena otrzymało 84,56 pkt
 13. Izosan Zakład ogólnobudowlany Moczadło 1 B 87-300 Brodnica, za kryterium cena otrzymało 83,80 pkt

Wróć