Przejście do sekcji:

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo,Toporzysko

Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, SKłudzewo, Gierkowo, Toporzysko

wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Podpisanie aneksu nr 1 do umowy na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Dnia 22 lipca 2010r. został podpisany aneks do umowy na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo,Toporzysko pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 a Gminą Zławieś Wielka. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Dnia 2 września 2009r. doszło do podpisania umowy w formie zaliczki i refundacji na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo,Toporzysko pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 a Gminą Zławieś Wielka. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

ZP34/34/2009 ogłoszenie wyników

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 03.11.2009r. wPrzetargu Nieograniczonym ZP 34/34/09 wybrano ofertę:

Rusza przetarg na na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko

Gmina Zławieś Wielka ogłasza przetarg nieograniczony NR ZP34/34/2009
na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko