Przejście do sekcji:

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zławieś Wielka - 5 czerwca 2011 r.

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuję, że w związku z wyborami uzupełniającymi w Przysieku, Gminna Komisja Wyborcza będzie w dniu 05.06.2011 pełnić dyżur od godz. 6.30 do zakończenia pracy.

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej

Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej odbędzie się 4.06.2011r. w godz. 9-11

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz uchwały Nr XXIX/221/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych,w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zławieś Wielka w okręgu wyborczym Nr 14, zarządzonymi na dzień 5 czerwca 2011 r. podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej: