Przejście do sekcji:

Ogłoszenia drobne

REGULAMIN

REGULAMIN

1. Właścicielem serwisu www.zlawies.pl jest gmina Zławieś Wielka.
2. Gmina Zławieś Wielka nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w serwisie ogłoszeń.
3. Ogłoszenia drobne są darmowe i nie mogą przekraczać 60 słów.
4. Ogłoszenia pojawiać się będą w dziale ogłoszenia, oficjalnej strony gminy Zławieś Wielka oraz bezpłatnym dwumiesięczniku gminy Zławieś Wielka : „Głos Gminny”.
5. Ogłoszenie traci ważność i zostanie usunięte ze strony internetowej po wysłaniu stosownego e-maila na adres : gazeta@zlawies.pl lub po okresie 60 dni od jego umieszczeniu, w przypadku braku potwierdzenia aktualności treści ogłoszenia. 
 6. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie będą zamieszczane w ciągu 24 godzin (nie dotyczy sobót, niedziel i świąt), po akceptacji administratora.
7. Usunięcie lub zmian treści ogłoszenia następuje na prośbę osoby je umieszczającej po wysłaniu stosownej wiadomości e-mail na adres: gazeta@zlawies.pl.
8. Ogłoszenie pojawia się jednokrotnie w dwumiesięczniku "Głos Gminny". Jeśli chcą Państwo aby ogłoszenie znalazło się ponownie w gazecie, prosimy o stosowną informacje na adres mailowy.
8. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
9. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
10. Nie będziemy zamieszczać ogłoszeń o charakterze towarzyskim i matrymonialnym.
11. Nie będziemy zamieszczać ogłoszeń zawierających adresy WWW stron komercyjnych, a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy.
12. Serwis zastrzega sobie prawo do nie zamieszczenia ogłoszenia bez podania przyczyny.
13. W wypadku stwierdzenia niezgodności tytułu lub treści ogłoszenia z postanowieniami niniejszego regulaminu, serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
14. Wyłącznie w celu weryfikacji danych prosimy o podanie Imienia i Nazwiska osoby zamieszczającej ogłoszenie.
15. Przetwarzanie danych osobnych zawiązanych z publikacją ogłoszenia odbywa się na podstawie zgody. Wójt Gminy Zławieś Wielka jak administrator w przypadku przeslania ogłoszenia uznaje, że osoba która jest przesłała zapoznała się z niniejszym regulaminem i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznała się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do regulaminu. 


 Treść ogłoszeń prosimy wysyłać   na adres mailowy: gazeta@zlawies.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy : gazeta@zlawies.pl

 

Wróć