Przejście do sekcji:

Ogłoszenia drobne

REGULAMIN

REGULAMIN

1. Właścicielem serwisu www.zlawies.pl jest gmina Zławieś Wielka
2. Gmina Zławieś Wielka nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w serwisie ogłoszeń
3. Ogłoszenia drobne są darmowe i nie mogą przekraczać  60 słów
4. Ogłoszenia pojawiać się będą w dziale ogłoszenia, oficjalnej strony gminy Zławieś Wielka oraz bezpłatnym dwumiesięczniku gminy Zławieś Wielka : „ Głos Gminny”
5.Ogłoszenie traci ważność i zostanie usunięte ze strony internetowej po wysłaniu stosownego e-maila na adres : gazeta@zlawies.pl
 6. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie będą zamieszczane  w ciągu 24 godzin (nie dotyczy sobót, niedziel i świąt), po akceptacji administratora
7. Możliwe jest usunięcie ogłoszenia lub zmiana jego treści po upłytwie 60 dni od daty ukazania bądź w przypadku utraty jego aktualności
8. Ogłoszenie pojawia się jednokrotnie w dwumiesięczniku "Głos Gminny". Jeśli chcą Państwo aby ogłoszenie znalazło się ponownie w gazecie, prosimy o stosowną informacje na adres mailowy.
8. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce
9. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa
10. Nie będziemy zamieszczać ogłoszeń o charakterze towarzyskim i matrymonialnym
11. Nie będziemy zamieszczać ogłoszeń zawierających adresy WWW stron komercyjnych, a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy
12. Serwis zastrzega sobie prawo do nie zamieszczenia ogłoszenia bez podania przyczyny
13. W wypadku stwierdzenia niezgodności tytułu lub treści ogłoszenia z postanowieniami niniejszego regulaminu, serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
14. Wyłącznie w celu weryfikacji danych prosimy o podanie Imienia i Nazwiska osoby zamieszczającej ogłoszenie.
 

Treść ogłoszeń prosimy wysyłać   na adres mailowy: gazeta@zlawies.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy : gazeta@zlawies.pl

Kontaktując się z nami wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Zławieś Wielka Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo ug@zlawies.pl telefonicznie 56 674 13 11
  • Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@zlawies.pl
  • Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
  • Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  • Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
  • W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
  • Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

,

Wróć