Przejście do sekcji:

zarządzenie nr 53/2010 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 53/2010 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.