Przejście do sekcji:

zarządzenie nr 45/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Z Małgosią po naukę” realizowanego w partnerstwie z powiatem toruńskim

Zarządzenie nr 45/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Z Małgosią po naukę” realizowanego w partnerstwie z powiatem toruńskim.