Przejście do sekcji:

zarządzenie nr 33/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 33/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2010 roku