Przejście do sekcji:

9-DŚ-2010

 

Formularz A
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 9-DŚ-2010
2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji, polegającej na:  Przebudowie Stawów Przysieckich.
3. Znak sprawy PR 7624-13A/2010
4. Data złożenia 6 maja 2010
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Nadleśnictwo Toruń, ul. Polna 34/38, 87-100 Toruń
6. Wyszczególnienie załączników wniosku -
7. Nazwa organu - adresata wniosku Wójt Gminy Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Referat Rolnictwa
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) -
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nie znaleziono powiązanych kart.
12. Uwagi -