Przejście do sekcji:

8-DŚ-2010

 

Formularz A
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 8-DŚ-2010
2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przedłużeniu ważności koncesji na wydobycie kopaliny z udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego Pędzewo II.
3. Znak sprawy PR 7624-12/2010
4. Data złożenia 8 czerwca 2010
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Kopalnia Kruszywa Naturalnego Pędzewo I S.C. , ul. Bydgoskich Olimpijczyków 6a/13, 85-796 Bydgoszcz
6. Wyszczególnienie załączników wniosku -
7. Nazwa organu - adresata wniosku Wójt Gminy Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Referat Rolnictwa
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) -
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nie znaleziono powiązanych kart.
12. Uwagi -