Przejście do sekcji:

5-DŚ-2010

 

Formularz A
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 5-DŚ-2010
2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie składu opału i skupu palet na działce nr 174/2 w Toporzysku
3. Znak sprawy PR 7624-8/2010
4. Data złożenia 23 kwietnia 2010
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Jan Rudziński, ul. Ogrody 7/87, 85-870 Bydgoszcz
6. Wyszczególnienie załączników wniosku -
7. Nazwa organu - adresata wniosku Wójt Gminy Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Referat Rolnictwa
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) -
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nie znaleziono powiązanych kart.
12. Uwagi -