Przejście do sekcji:

3-DŚ-2010

 

Formularz A
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 3-DŚ-2010
2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji, polegającej na: Budowie budynku usługowo-handlowego z funkcją restauracyjno-hotelową wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz parkingiem dla samochodów osobowych z ilością pokoi poniżej 100 miejsc noclegowych, na działkach 105/1, 105/2, 105/3, 105/4 w miejscowości Stary Toruń
3. Znak sprawy PR 7624-6/2010
4. Data złożenia 9 marca 2010
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) P.R.B Renova Wojciech Stefański, ul. Migdałowa 29, 87-100 Toruń
6. Wyszczególnienie załączników wniosku -
7. Nazwa organu - adresata wniosku Wójt Gminy Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Referat Rolnictwa
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) -
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nie znaleziono powiązanych kart.
12. Uwagi -