Przejście do sekcji:

1-DŚ-2010

1-DŚ-2010

Formularz A
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 1-DŚ-2010
2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn.: Budowa hali magazynowo-produkcyjnej na działce 241/15 w miejscowości Czarnowo
3. Znak sprawy PR 7624-1-2/2010
4. Data złożenia 04 stycznia 2010
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS Sp. j.
6. Wyszczególnienie załączników wniosku wniosek, karta informacyjna, mapa ewidencyjna, wypis z rejetru gruntów
7. Nazwa organu - adresata wniosku Wójt Gminy Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Referat Rolnictwa
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) -
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Nie znaleziono powiązanych kart.
12. Uwagi -