Przejście do sekcji:

Ochrona Środowiska

Karty informacyjne typu B


2009 ROK

Formularz B

KARTY INFORMACYJNE

dla decyzji i postanowień

dot. środowiskowych uwarunkowań

 

KARTA INFORMACYJNA nr 37

Lp.

 Decyzje i postanowienia dot. środowiskowych uwarunkowań

1

 Numer wpisu

 37

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-14-10 z dn. 26.01.2010 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka  26.01.2010 r. nr rej. 608) twierdzące że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych i gruntów budowlanych

Zarośle Cienkie – Czarne Błoto

3

 Znak sprawy

 N.NZ-402-ZW-14-10

 

4

 Data i miejsce wydania

 

 z dn. 26.01.2010

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 Urząd Gminy Zławieś Wielka

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 PR7624-25-4/09/2010

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 Urząd Gminy Zławieś Wielka, Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Brak

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

22

12

 

 Uwagi

 


 

KARTA INFORMACYJNA nr 38

Lp.

 Decyzje i postanowienia dot. środowiskowych uwarunkowań

1

 Numer wpisu

 38

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy RDOŚ-04.OO.6613-77-1/10/DB z dn. 19.02.2010 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 01.03.2010 r.) że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych i gruntów budowlanych

Zarośle Cienkie – Czarne Błoto

3

 

 Znak sprawy

RDOŚ-04.OO.6613-77-1/10/DB

4

 

 Data i miejsce wydania

 

 z dn. 19.02.2010 r.

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 Wnioskodawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

 

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

PR7624-25-4/09/2010

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Zławieś Wielka, Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Brak

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

12

 

 Uwagi

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA nr 39

Lp.

 Decyzje i postanowienia dot. środowiskowych uwarunkowań

1

 Numer wpisu

 39

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

 Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-25-4/2010  z dn. 02.03.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych i gruntów budowlanych, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

3

 

 Znak sprawy

PR 7624-25-4/2010

4

 

 Data i miejsce wydania

 

 z dn. 02.03.2010 r.

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 Wójt Gminy Zławieś Wielka

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 Wnioskodawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

 

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

PR7624-25-4/09/2010

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Zławieś Wielka, Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Brak

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

12

 

 Uwagi

 

 

drukuj (Karty informacyjne typu B)

Wróć