Przejście do sekcji:

Ochrona Środowiska

Spis kart informacyjnych typu B

2009 ROK

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

dla postanowień i decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań

 

l.p.

Nr karty

Nazwa, zakres przedmiotowy i dane podmiotu, którego dokument dot.

1

1

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-403-ZW-74-2009 z dn. 27.01.2010 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka  02.01.2010 r. nr rej. 610) określająca warunki dla decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji kopalni kruszywa naturalnego w miejscowości Czarne Błoto

Wnioskodawca: Wójcik, ul. Makowa 27, 87-100 Toruń

2

2

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy RDOŚ-04.OO.6613-277/09DB z dn. 13.01.2010 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 20.01.2010 r.) uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określająca warunki dla realizacji kopalni kruszywa naturalnego w miejscowości Czarne Błoto

Wnioskodawca: Wójcik, ul. Makowa 27, 87-100 Toruń

3

3

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-9-6/09/2010  z dn. 23.03.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji kopalni kruszywa naturalnego w miejscowości Czarne Błoto

Wnioskodawca: Wójcik, ul. Makowa 27, 87-100 Toruń

4

4

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-403-ZW-107-2009 z dn. 30.06.2009 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka  03.07.2009 r. nr rej. 2639) określająca warunki dla decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku o część produkcyjno-biurowo-mieszkalną

Wnioskodawca: Jacek Grącki, Toporzysko 16 B

5

5

Postanowienie Starostwa Powiatowego w Toruniu OS.III.7633-53/09 z dn. 04.06.2010 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 09.06.2009 r.) twierdzące że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku o część produkcyjno-biurowo-mieszkalną

Wnioskodawca: Jacek Grącki, Toporzysko 16 B

6

6

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-403-ZW-112-2009 z dn. 08.06.2009 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka  16.06.2010 r. nr rej. 2427 twierdzące że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2006 c Rozgarty-Górsk wraz z budową parkingu

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

7

7

Postanowienie Starostwa Powiatowego w Toruniu OS.III.7633-49/09 z dn. 08.06.2010 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 10.06.2009 r.) twierdzące że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2006 c Rozgarty-Górsk wraz z budową parkingu

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

8

8

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-8-2/09/2010  z dn. 24.06.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2006 c Rozgarty-Górsk wraz z budową parkingu

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

9

9

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-100-2009 z dn. 29.05.2009 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka  04.06.2009 r. nr rej. 2285 twierdzące że inwestycja polegająca na budowie Hotelu-Restauracji nie będzie wpływać negatywnie na środowisko

Wnioskodawca: Janusz Rugień, ul. Wschodnia 9, 87-100 Toruń

10

10

Postanowienie Starostwa Powiatowego w Toruniu OS.III.7633-47/09 z dn. 04.06.2009 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 09.06.2009 r.) twierdzące że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Hotelu-Restauracji

Wnioskodawca: Janusz Rugień, ul. Wschodnia 9, 87-100 Toruń

11

11

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-7-2/09/2010  z dn. 12.06.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Hotelu-Restauracji

Wnioskodawca: Janusz Rugień, ul. Wschodnia 9, 87-100 Toruń

12

12

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-404-ZW-28-2009 z dn. 30.07.2009 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka  03.08.2009 r.  dotycząca rozbudowy oczyszczalni ścieków w Toporzysku

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

13

13

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-3-2/09/2010  z dn. 22.04.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Toporzysku

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

14

14

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-40-2009 z dn. 26.02.2009 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka  03.03.2009 r.)  dotycząca zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby skupu złomu

Wnioskodawca: P.W. Bra-Bud Dariusz Branicki, ul. Jarużyńska 8/21, 85-794 Bydgoszcz

15

15

Postanowienie Starostwa Powiatowego w Toruniu OS.III.7633-15/09 z dn. 20.02.2009 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 27.02.2009 r.) twierdzące że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby skupu złomu

Wnioskodawca: P.W. Bra-Bud Dariusz Branicki, ul. Jarużyńska 8/21, 85-794 Bydgoszcz

16

16

Postanowienie Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-2-2/09/2010  z dn. 19.03.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na r zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby skupu złomu

Wnioskodawca: P.W. Bra-Bud Dariusz Branicki, ul. Jarużyńska 8/21, 85-794 Bydgoszcz

17

17

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-34-2009 z dn. 23.02.2009 r. dotycząca budowy Elektrowni Wiatrowej z przyłączem do sieci energetycznej.

Wnioskodawca:  Elżbieta Pychyńska, ul. Bydgoska 12/23, 87-100 Toruń

18

18

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-403-ZW-18-2009 z dn. 23.03.2009 r. dotycząca budowy Elektrowni Wiatrowej z przyłączem do sieci energetycznej.

Wnioskodawca:  Elżbieta Pychyńska, ul. Bydgoska 12/23, 87-100 Toruń

19

19

Postanowienie Starostwa Powiatowego w Toruniu OS.III.7633-9/UZG/09 z dn. 01.04.2009 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 03.04.2009 r.) określające i uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Wiatrowej z przyłączem do sieci energetycznej.

Wnioskodawca:  Elżbieta Pychyńska, ul. Bydgoska 12/23, 87-100 Toruń

20

20

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-1-4/09/2010  z dn. 10.04.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Wiatrowej z przyłączem do sieci energetycznej.

Wnioskodawca: Elżbieta Pychyńska, ul. Bydgoska 12/23, 87-100 Toruń

21

21

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-249-2009 z dn. 23.03.2009 r. dotycząca dobudowy oraz wyposażeniu pokoi hotelowych przy Karczmie Pod Gołębiem, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wnioskodawca: PPHU REMS Rewerenda Robert

22

22

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy RDOŚ-04.OO.6613-232/09DB z dn. 10.12.2009 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 17.12.2009 r.) odmawiające wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającym na  przebudowie wału przeciwpowodziowego dolnej niziny toruńskiej

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

23

23

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-231-2009 z dn. 30.11.2009 r. dotycząca przebudowy wału przeciwpowodziowego dolnej niziny toruńskiej

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

24

24

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-18-3/09/2010  z dn. 14.01.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wału przeciwpowodziowego dolnej niziny toruńskiej

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

25

25

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-229-2009 z dn. 27.11.2009 r. dotycząca Rozbudowie hali produkcjno-magazynowej wyrobów ze stali

Wnioskodawca: PRIVACOM, Magdalena Gajkowska

26

26

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy RDOŚ-04.OO.6613-233-1/10/DB z dn. 27.01.2010 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 03.02.2010 r.) dotycząca rozbudowy hali produkcjno-magazynowej wyrobów ze stali, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wnioskodawca: PRIVACOM, Magdalena Gajkowska

27

27

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-17-4/09/2010  z dn. 05.03.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcjno-magazynowej wyrobów ze stali, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wnioskodawca: PRIVACOM, Magdalena Gajkowska

28

28

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-220-2009 z dn. 12.11.2009 r. dotycząca budowy przedszkola, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wnioskodawca: Marcin Skwarski, Czarne Błoto 77 a

29

29

Postanowienie Starostwa Powiatowego w Toruniu OS.III.7633-121/09 z dn. 02.11.2009 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 10.11.2009 r.) twierdzące że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedszkola

Wnioskodawca: Marcin Skwarski, Czarne Błoto 77 a

30

30

Postanowienie Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-16-1A/09  z dn. 16.11.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedszkola, odstępujące od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wnioskodawca: Marcin Skwarski, Czarne Błoto 77 a

31

31

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-16-2/09  z dn. 17.11.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedszkola

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

32

32

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-8-2010 z dn. 18.01.2010 r. dotycząca budowy silosów magazynowych, suszarni oraz wagi, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wnioskodawca: Gospodarstwo Rolne Farma Pol Sp. Z o.o. , Siemoń

33

33

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy RDOŚ-04.OO.6613-40-1/10/AMP z dn. 22.02.2010 r. dotyczące budowy silosów magazynowych, stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wnioskodawca: Gospodarstwo Rolne Farma Pol Sp. Z o.o. , Siemoń

34

34

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-22-4/2010  z dn. 15.04.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie silosów magazynowych, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wnioskodawca: Gospodarstwo Rolne Farma Pol Sp. Z o.o. , Siemoń

35

35

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-15-2010 z dn. 26.01.2010 r. dotycząca budowy obserwatorium astronomicznego „ASTROBAZA”, , stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

36

36

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy RDOŚ-04.OO.6613-72/10/AMP z dn. 27.01.2010 r. dotyczące budowy obserwatorium astronomicznego „ASTROBAZA”, , stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

37

37

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu N.NZ-402-ZW-14-10 z dn. 26.01.2010 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka  26.01.2010 r. nr rej. 608) twierdzące że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych i gruntów budowlanych

Zarośle Cienkie – Czarne Błoto

Wnioskodawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

38

38

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy RDOŚ-04.OO.6613-77-1/10/DB z dn. 19.02.2010 r. (data wpływu do UG Zławieś Wielka 01.03.2010 r.) że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych i gruntów budowlanych

Zarośle Cienkie – Czarne Błoto

Wnioskodawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

39

39

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka PR 7624-25-4/2010  z dn. 02.03.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych i gruntów budowlanych, stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wnioskodawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

drukuj (Spis kart informacyjnych typu B)

Wróć