Przejście do sekcji:

Ochrona Środowiska

Karta informacyjna typu A

 

2009 ROK

Formularz A 

KARTY INFORMACYJNE

dlawniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

PR7624-25-1/09/2010

Lp.

 

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

1

 

 Numer wpisu

 

22

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Budowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych i gruntów budowlanych

Zarośle Cienkie – Czarne Błoto

 

3

 

 Znak sprawy

 

PR7624-25-1/2009

 

4

 

 Data złożenia

 

31.12.2009

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

Urząd Gminy Zławieś Wielka

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Zławieś Wielka, Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

PR7624-25-4/09/2010

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

 

11

 

 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

12

 

 Uwagi

 

 

 

drukuj (Karta informacyjna typu A)

Wróć