Przejście do sekcji:

Ochrona Środowiska

Spis kart informacyjnych typu A

 

2009 ROK

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

dla wniosków o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

l.p.

Nr karty

Nazwa, zakres przedmiotowy i dane podmiotu, którego dokument dot.

1

1

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie Elektrowni Wiatrowej z przyłączem do sieci energetycznej.

Wnioskodawca:  Elżbieta Pychyńska, ul. Bydgoska 12/23, 87-100 Toruń

2

2

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby skupu złomu

Wnioskodawca: P.W. Bra-Bud Dariusz Branicki, ul. Jarużyńska 8/21, 85-794 Bydgoszcz

3

3

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Toporzysku

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka

4

4

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Wnioskodawca: PRO-WIL Jacek Wiliński, ul. Willowa 9/2

5

5

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie Hotelu-Restauracji

Czarnowo 245/29

Wnioskodawca: Janusz Rugień, ul. Wschodnia 9, 87-100 Toruń

6

6

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie drogi powiatowej 2006 c Rozgarty-Górsk wraz z budową parkingu

Wnioskodawca: PZD w Toruniu

7

7

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie budynku o część produkcyjno-biurowo-mieszkalną

Toporzysko 225/5

Wnioskodawca: Jacek Grącki, Toporzysko 16 B

8

8

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie trzech odcinków dróg publicznych, o długości ok. 250 m każdy w miejscowościach Stary Toruń i Rozgarty

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka

9

9

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie dróg Gminnych śródleśnych.

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka

10

10

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie sieci kanalizacyjnej

Wnioskodawca: Gospodarstwo Rolne Agrofirm, Czarnowo, 87-134 Zławieś Wielka

11

11

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

F.H.U. Łukasz Tomczyk

Wnioskodawca: Łukasz Tomczyk, Górsk

12

12

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie Przedszkola

Wnioskodawca: Marcin Skwarski, Czarne Błoto 77 a

13

13

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie hali produkcjno-magazynowej wyrobów ze stali

Wnioskodawca: PRIVACOM, Magdalena Gajkowska

14

14

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Zmianie użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów i warsztat ślusarsko-mechaniczny z częścią mieszkalną

Wnioskodawca: Daniel Sybila, ul. Wierzejewskiego 1/16, Bydgoszcz

15

15

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie wału przeciwpowodziowego dolnej niziny toruńskiej

Wnioskodawca: Krzysztof Wolski, Kuj-Pom Zarząd melioracji i urząd wodnych

16

16

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Zakupie pilarki do drewna z montażem w miejscu istniejącej maszyny

Wnioskodawca: Abler Sp. Z o.o.

17

17

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie Silosów magazynowych, suszarni oraz wagi

Wnioskodawca: Gospodarstwo Rolne Farma Pol Sp. Z o.o. , Siemoń

18

18

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Kopalnia kruszywa.

Wnioskodawca: Wójcik, ul. Makowa 27, 87-100 Toruń

19

19

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Dobudowie oraz wyposażeniu pokoi hotelowych przy Karczmie Pod Gołębiem

Wnioskodawca: PPHU REMS Rewerenda Robert

20

21

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie obserwatorium astronomicznego „ASTROBAZA”

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka

22

22

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych i gruntów budowlanych

Zarośle Cienkie – Czarne Błoto

Wnioskodawca: Urząd Gminy Zławieś Wielka


drukuj (Spis kart informacyjnych typu A)

Wróć