Przejście do sekcji:

Ochrona Środowiska

Spis kart informacyjnych typu A

SPIS KART INFORMACYJNYCH dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna typu A

KARTY INFORMACYJNE dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Spis kart informacyjnych typu B

SPIS KART INFORMACYJNYCH dla postanowień i decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań

Karty informacyjne typu B

KARTY INFORMACYJNE dla decyzji i postanowień dot. środowiskowych uwarunkowań