Przejście do sekcji:

Ochrona Przyrody Drzewa

Spis kart informacyjnych typu A

SPIS KART INFORMACYJNYCH dla wniosków o wydanie decyzji o wycięciu drzew

l.p.

Nr karty

Nazwa, zakres przedmiotowy i dane podmiotu, którego dokument dot.

1

1-WD-2010

2

2-WD-2010

3

3-WD-2010

4

4-WD-2010

5

5-WD-2010

6

6-WD-2010

7

7-WD-2010

8

8-WD-2010

9

9-WD-2010

10

10-WD-2010

11

11-WD-2010

Spis kart informacyjnych typu B

SPIS KART INFORMACYJNYCH dla postanowień i decyzji dot. wycięcia drzew