Przejście do sekcji:

Ochrona Środowiska

Spis kart informacyjnych typu A

SPIS KART INFORMACYJNYCH dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Spis kart informacyjnych typu B

SPIS KART INFORMACYJNYCH dla postanowień i decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań