Przejście do sekcji:

Rys historyczny

Z kroniki Gminy Zławieś Wielka: "Niezbadane są tereny Gminy Zławieś Wlk." październik 1983 r.

Niewielu jest mieszkańców gminy, którzy znają skarby zachowane w ziemi Gminy Zławieś Wielka. Prowadzone od 1976 r. prace sejsmiczne pozwoliły ustalić, że w głębi ziemi są złoża:

  • Glinki ceramicznej w Małej Złejwsi oraz Toporzysku. Złoża obejmują powierzchnię 20 ha, a surowiec może być wykorzystany do wytwarzania ceramiki budowlanej.
  • Węgi kamienny w Toporzysku. Złoża są małe, zlokalizowane na głębokości ca. 12 m.
  • Żwir - kruszywo budowlane - we wsi Toporzysko - Stanisławka. Złoże obejmuje około 2 ha o nawarstwieniu 10-12 m
  • Ropa naftowa we wsi Siemoń, na głębokości 6500 metrów. Po dwukrotnym azotowaniu wydajność otworu wynosi 300 litrów na dobę.
  • Gaz ziemny, początkowe ciśnienie 850 atm. (okazało się, że było zbyt duże by było wydajne). Gaz wykryto w 1976 r. w czasie kopania odwiertu studni w Rzęczkowie.
  • Woda pitna we wsi Cegielnik o szczególnie dobrym składzie.
  • autor: Michał Stępień

Wróć