Przejście do sekcji:

Rys historyczny

Menonici w okolicach Torunia

 Menonici w okolicach Torunia


W patrymonium miasta Torunia wcześnie, bo już w XVI w. i początkach XVII w. spotykamy Holendrów w nadwiślańskich wsiach Stary Toruń, Górsk, Czarnowo, Zławieś i Pędzewo. W 1596 r. miasto Toruń oddało olendrom z Górska na okres 10 lat, do odwodnienia i uprawy  grunty zwane Czarne Błota, wyznaczając jeden rok wolnizny. Dla menonitów (również dla luteran), zamieszkałych w Górsku, Rada Miejska Torunia wybudowała w 1613 r. świątynię, przy której powstał cmentarz. W wizytacji przeprowadzonej w roku 1667 wymieniono z nazwisk olendrów ze Złejwsi. Byli to: Kleszcz Jantoch, Zdun Siemak, Golima, Bartosz, Cygan, Krasy, Stary Sołtys, Błaszczyk, Grabski, Waszczek. Byli to prawdopodobnie osadnicy osadzeni na prawie olenderskim. W tym czasie przebywało w parafii czarnowskiej 10 rodzin menonickich.

Źródło:

http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=331