Przejście do sekcji:

2010

Postępowanie środowiskowe - Budowa stacji pomp czarnowo

informacje w załącznikach

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa PR 7620-11-4/2010 przedsięwzięcia polegającego na "Budowie czterech zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700 litrów z przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż"

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa nr PR 7624-9-6/09/2010 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny pospolitej - piasku

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa nr PR 7624-22-4/2010 o budowie silosów, czyszczalni, suszarni, budynku laboratoryjno-biurowego oraz wagi samochodowej

Decyzja środowiskowa

Decyzja Nr PR 7624-4- /10 o budowie biogazowni rolniczej

Decyzja środowiskowa

Decyzja Nr PR 7624-3- /10 o budowie zakładu przetwórstwa jaj

Decyzja środowiskowa

Decyzja Nr PR 7624-2- /10 o budowie Gminnego Ośrodka Kultury w Górsku

Decyzja środowiskowa

Decyzja Nr PR 7624-23-4/09/2010 o budowie wolno stojącego obserwatorium astronomicznego