Przejście do sekcji:

XXVI sesja Rady Gminy z dnia 2 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/160/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/150/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty