Przejście do sekcji:

rejestracji działalności gospodarczej

Z dniem 1 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym  przez Ministra Gospodarki.
Dotychczasowe organy ewidencyjne zobowiązane są do przeniesienia  aktualnych baz danych przedsiębiorców do CEIDG.
Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta  przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Informujemy, że Wójt Gminy Zławieś Wielka przekazał swoją bazę  przedsiębiorców do CEIDG dnia 30 grudnia 2011 r.

Aktualnie wpisy przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, można przeglądać bezpośrednio na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl