Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO
W AKCIE STANU CYWILNEGO
Informacje ogólne, wymagane dokumenty

Sprostowania takiego dokonuje decyzją administracyjną kierownik USC w oparciu o art. 28 Prawa o aktach stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu (druk nr 8).

Zasady ogólne:
  1. akt urodzenia dziecka prostuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko zostało uznane, także na podstawie aktu urodzenia ojca.
  2. akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo.
  3. akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia osoby zmarłej.

Wnioskodawcę obowiązuje złożenie kierownikowi USC aktualnie wydanego odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego stanowiącego podstawę sprostowania.

W szczególnych przypadkach podstawą sprostowania mogą być również inne dokumenty (np. znajdujące się w aktach zbiorowych USC).

Warto pamiętać, że o sprostowaniu aktu stanu cywilnego błędnie lub nieściśle zredagowanego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na podst. art. 31 Prawa o aktach stanu cywilnego wniosek osoby zainteresowanej i aktualnego zupełnego odpisu aktu, który ma być sprostowany.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 15.

Opłaty skarbowe
  • 39 zł - za wydanie decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
Termin załatwienia sprawy

Od 1 do 30 dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..