Przejście do sekcji:

Zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.

Na utrzymanie psa rasy agresywnej wymagane jest uzyskanie zezwolenia wójta.

Zgodnie z przepisami art. 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) w kierowanym do Urzędu w tej sprawie wniosku należy dołączyć informacje dotyczące rasy i wieku psa oraz opis miejsca, w którym ma on przebywać.