Przejście do sekcji:

Umowy 10-letniej dzierżawy zawierane przez właścicieli prywatnych w celach emerytalno-rentowych.


Zainteresowani (wydzierżawiający i dzierżawca) winni posiadać dokument tożsamości oraz aktualny wypis z rejestru gruntów przedmiotowego gospodarstwa.