Przejście do sekcji:

Wypis i wyrys

Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określający przeznaczenie terenu
Wypis i Wyrys z miejscowgo planu podlega opłacie skarbowej:
do 5 stron - 50 zł
powyżej 5 stron - 70 zł
Zaświadczenie wydaje się w terminie do miesiąca.