Przejście do sekcji:

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

- wniosek

- opłata skarbowa 21,00zł

Referat Finansów - pokój nr 12 (parter)