Przejście do sekcji:

Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych, ha przeliczeniowych oraz przeciętnym dochodzie z gosp. rolnego.

Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych, ha przeliczeniowych oraz przeciętnym dochodzie z gospodarstwa rolnego.

- wniosek

- opłata skarbowa 17,00zł

Referat Finansów - pokój nr 12 (parter)