Przejście do sekcji:

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej i odsetek.

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej i odsetek.

W przypadku wniosku składanego przez podatnika będącego przedsiębiorcą do wniosku należy dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Referat Finansów - pokój nr 12 (parter).