Przejście do sekcji:

Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.

Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.

wniosek.Referat Finansowy - pokój nr 12 (parter)Informacja w zależności od rodzaju podatku zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Złewsi Wielkiej:
  • podatek od nieruchomości - wzór IN-1,
  • podatek rolny - wzór IR-1,
  • podatek leśny - wzór IL-1.
W ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycia, dzierżawy, użytkowanie lub zbycie) od dnia zaistnienia zdarzenia (zakończenia budowy, rozpoczęcia użytkowania, zburzenie itp.).