Przejście do sekcji:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Gminy Zławieś Wielka

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. (Załóż konto)

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie
podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu
Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu

 

Poniedziałek 7.00-15.15
Wtorek 8.00-16.15
Środa 7.00-15.15
Czwartek 7.00-15.15
Piątek 7.00-14.00

do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 20

na następujących nośnikach danych:

- Dyskietka 1,44 MB

- Płyta CD-RW, DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym
podpisem cyfrowym w formacie
Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć
3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.