Przejście do sekcji:

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2008-2016

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2008-2016

Toruń, kwiecień 2008 rok
OPRACOWANIE:
Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe Jacek BłaŜejewski