Przejście do sekcji:

XIV sesja Rady Gminy - 5 lutego 2008 r,

Uchwała Nr XIV)69)2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zławieś Wielka na 2008 rok
U C H W A Ł A Nr XIV/70/2008 w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej
Uchwała NR XIV/71/2008 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Uchwała Nr XIV/72/2008 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka