Przejście do sekcji:

XI sesja Rady Gminy - 6 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XI/48/2007 z dnia 6 listopada 2007 r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej
Uchwała Nr XI/49/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej
Uchwała Nr XI/50/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zławieś Mała
Uchwała Nr XI/51/2007 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu