Przejście do sekcji:

X sesja Rady Gminy - 10 października 2007 r.

Uchwała Nr X/46/2007 Z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy sołectwa Zławieś Mała
Uchwała Nr X/47/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/44/2007 z dnia 28 września 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka