Przejście do sekcji:

IX sesja Rady Gminy - 28 września 2007 r.

Uchwała Nr IX/31/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wyborów ławników do sądu
Uchwała Nr IX/32/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Górsk i Czarne Błoto
Uchwała Nr IX/33/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Łążyn
Uchwała Nr IX/34/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skłudzewo
Uchwała Nr IX/35/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IX/36/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IX/37/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IX/38/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IX/39/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IX/40/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IX/41/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IX/42/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IX/43/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IX/44/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
Uchwała Nr IX/45/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007