Przejście do sekcji:

Zawiadomienie o udostępnieniu spisu wyborcówq do wglądu

         Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP zawiadamiam, że spis wyborców sporządzony w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r. będzie udostępniony do wglądu w Urzedzie Gminy  w Złejwsi Wielkiej - pokój nr 15 (I piętro), w dniach od 9 października 2007 r. do 15 października 2007 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

                                                                           Wójt
                                                                (-) Tadeussz Smarz